Dane teleadresowe

Dom Kultury w Zelowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

Zelów

Adres

ul. Kościuszki 74

97-425 Zelów

NIP

769-21-38-556

REGON

590350421

Telefon

(44) 634 10 98

Faks

(44) 634 10 64

E-mail

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Stanowiska

Dyrektor

Małgorzata Dębkowska

446341098

dkzelow@wp.pl

Kontakt

Starszy instruktor

Andrzej Dębkowski

446341098

dkzelow@wp.pl

Kontakt

Starszy instruktor

Małgorzata Kotala

446341098

dkzelow@wp.pl

Kontakt

Instruktor

Agnieszka Kowalczyk

446341098

dkzelow@wp.pl

Kontakt

Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych

Mariusz Pelian

446341098

dkzelow@wp.pl

Kontakt

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 1001083
Numer rachunku bankowego:Bank PKO SA
96 1020 3958 0000 9202 0231 0860

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2014-01-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 10
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 8
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: samorządowa instytucja kultury
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr VII/32/94 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 listopada 1994r. w sprawie utworzenia Domu Kultury w Zelowie i nadania statutu Domowi Kultury w Zelowie
Liczba zatrudnionych: 10

Przedmiot działania i kompetencje:
Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie różnymi dziedzinami kultury i sztuki.
Tworzenie warunków dla rozwoju i prowadzenia nieprofesjonalnej twórczości artystycznej.
Rozbudzanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Prowadzenie specjalistycznej pomocy metodyczno-instruktażowej dla organizatorów działalności kulturalnej w Gminie.
Koordynacja działalności kulturalnej w Gminie.
Prowadzenie, dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury.

Informacje o użytkownikach: Dzieci, młodzież, dorośli. Uczestnicy stałych form pracy oraz osoby uczestniczące w innych formach działalności kulturalnej, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i oczekiwaniami.

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Informacje dodatkowe o działalności: Różnorodność form i metod działalności obejmująca
pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ukierunkowaną na kształtowanie zainteresowań istniejących, wyeksponowanie twórczości i uzdolnień oraz rozbudzenie nowych zainteresowań i wyższych aspiracji kulturalnych, zajęcia integracyjne w różnych grupach wiekowych (również w zakresie zapobiegania przemocy i nałogom), organizację zróżnicowanych, pod względem pełnionych funkcji, imprez i przedsięwzięć kulturalny

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANYM BUDYNKU JEDNOSTKI

Numer kolejny budynku: 74
Funkcja budynku: Siedziba władz
Powierzchnia użytkowa: 567 m2
Powierzchnia biurowa: 38 m2
Liczba pomieszczeń biurowych: 3
Liczba sal konferencyjnych: 2
Powierzchnia sal konferencyjnych: 303 m2
Liczba miejsc w salach konferencyjnych: 300

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
W soboty i niedzielę w zależności od organizowanych imprez.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-11-23, 2003-10-08
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Dębkowska, Andrzej Dębkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 21:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 22037
24 maja 2018 18:14 (Mariusz Pelian ) - Dodanie stanowiska: Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych Mariusz Pelian.
24 maja 2018 18:13 (Mariusz Pelian ) - Aktualizacja danych stanowiska.
24 maja 2018 18:12 (Mariusz Pelian ) - Dodanie stanowiska: Instruktor Agnieszka Kowalczyk.